Masterscriptie regionale samenwerking West-Brabant

Het onderzoek van deze masterscriptie richt zich specifiek op het actuele onderwerp: 'De verdeling van de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de gemeenten van de regio West-Brabant'.

dowload dit document

Dit onderzoek beoogt middels een literatuur- en veldonderzoek inzicht te krijgen in de situatie waar gemeenten mee te maken hebben, en in de tevredenheid van gemeenten met bovenlokale samenwerking. Het veldonderzoek is uitgevoerd door middel van semi-gestructureerde interviews met beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en huisvesting van alle gemeenten in de regio West-Brabant (n=19). Daarnaast zijn er ten behoeve van het beleidsadvies drie expertinterviews uitgevoerd.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: