Medemblik: agribusiness spoort gemeenten aan voor betere huisvesting tijdelijke werknemers

De Agribusiness in Westfriesland luidt de noodklok over de nog steeds onvoldoende huisvesting voor hun personeel. In de agrarische sector is de toenemende krapte op de arbeidsmarkt meer en meer merkbaar waardoor er er ook meer en meer een beroep op arbeidsmigranten moet worden gedaan.

Maar met de komst van meer en meer arbeidsmigranten neemt de huisvesting voor deze groep mensen ook schrijnenden vormen aan en ondanks dat de ondernemers hun verantwoording willen nemen door het bieden van adequate huisvesting werkt gemeentelijk beleid en uitvoering daarvan tegen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie