Meer aandacht voor spoedzoekers en flexwonen

De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan meer aandacht vragen voor het woningaanbod voor mensen die snel een tijdelijke woning zoeken.

In Zuid-Holland zijn veel mensen gebaat bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan expats, mensen met een verbroken relatie, arbeidsmigranten, (internationale) studenten, vergunninghouders. Daarom agendeerden de provincie en het ministerie het onderwerp flexwonen tijdens een conferentie, georganiseerd samen met Platform 31 en het Expertisecentrum Flexwonen.

Pilots brengen vraag in kaart

De behoefte aan flexwonen lijkt omvangrijk, maar er is te weinig inzicht in de precieze vraag. Daarom is gestart met enkele pilots om de behoefte aan zogeheten flexwoningen in kaart te brengen. Daarbij is er ook aandacht voor de mogelijkheden om dergelijke woningen te realiseren. Denk aan transformatie van leegstaande kantoorpanden. Niet alleen wordt dan al bestaande ruimte slim benut, ook zijn die vaak op goed bereikbare locaties gevestigd, dichtbij goed openbaar vervoer. Resultaten van de pilots worden eind van de zomer verwacht. De provincie zal deze kennis onder de aandacht brengen bij gemeenten. Daarnaast vraag de provincie hen bij het opstellen van woonvisies ook aandacht te besteden aan flexwonen en flexwonenprojecten te realiseren.

Nieuwe kennis door ‘Flextafette’

Niet alleen in Zuid-Holland is behoefte aan snel beschikbare en betaalbare tijdelijke woonruimte. Ook in andere provincies speelt dit vraagstuk. Het gezamenlijke initiatief met het ministerie, Platform 31 en het Expertisecentrum Flexwonen gaat het land in: tijdens de conferentie is een zogeheten ‘Flextafette’ gestart. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Wonen) gaf het stokje door aan gedeputeerde Josan Meijers (Ruimte) van de provincie Gelderland. De eerste kennis die in Zuid-Holland is opgedaan is in een gereedschapskist overhandigd. Aan Gelderland de taak de kist verder te vullen met instrumenten die gemeenten verder op weg helpen bij flexwonen.

Publicatiereeks

Tot eind 2018 verschijnt op de website van Platform 31 regelmatig een nieuwe factsheet flexwonen. De eerste publicatie ‘dwarsdoorsnede van het flexwonen’ is inmiddels gepubliceerd. Eind 2018 wordt de reeks gebundeld en aangevuld in een publicatie.Tijdens de conferentie verscheen de publicatie ‘10 spoedzoekers aan het woord’. Hierin staan verhalen van diverse spoedzoekers.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beheer, Beleid, Doelgroepen flexwonen, Draagvlak en communicatie, Facts en figures, Financiering en exploitatie, Vluchtelingen, Wetten en regels, Wonen met zorg/begeleiding