Meer ruimte voor huisvesting arbeidsmigranten in Noordoostpolder

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten de aanbevelingen uit de evaluatie van de gemeente Noordoostpolder van het beleid rond huisvesting van arbeidsmigranten over te nemen. Dat wil zeggen dat het maximale aantal huisvestingsplaatsen per boerderij verhoogd wordt van 100 naar 150 huisvestingsplaatsen.

Het aantal boerderijen met 150 huisvestingsplaatsen wordt gemaximeerd op 15 in plaats van 10. Het type Wieringermeer-boerderij voor deze vorm van huisvesting wordt losgelaten, omdat boerderijen van dit type bijna niet vrijkomen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

zie ook:  openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 4 september 2018>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie