Memo provinciaal toezicht huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

Op verzoek van de provincie Zuid-Holland schreven mr. P.C.M. Kemp en mr. drs. H. A. Pasveer van Banning advocaten de notitie 'provinciaal toezicht huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten'.

De notitie bevat de volgende paragrafen:

Inleiding en vraagstelling
1: de wettelijke grondslagen van het toezicht
2: de voorwaarden voor het toepassen van de provinciale bevoegdheden
3: de concrete normen nader bekeken
4: de mogelijkheden om de realisatie van huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten te bevorderen
5: conclusies en aanbevelingen

memo provinciaal toezicht

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Wetten en regels