Migranten vooral naar Nederland voor werk of gezin, velen na tien jaar weer weg

De meeste migranten die naar Nederland komen willen hier werken of komen voor hun gezin. In 2018 kwamen 191.000 immigranten naar ons land. Veruit het grootste deel daarvan (110.000) kwam uit een EU-lidstaat of, in mindere mate, de Europese landen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Het CBS onderzocht de beweegredenen van mensen om naar Nederland te verhuizen en publiceert vandaag de resultaten.

Bij arbeidsmigranten van buiten Europa is  iets meer dan drie kwart van degenen die in 2009 naar Nederland kwamen, binnen tien jaar weer vertrokken. Het aantal niet Europese arbeids- en studiemigranten van buiten Europa is in de afgelopen twintig jaar geleidelijk opgelopen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Zie ook berichtgeving CBS>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Facts en figures