Migratiepatronen in dynamisch perspectief

Dit rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam bouwt voor een belangrijk deel voort op uitkomsten en aanbevelingen van Arbeidsmigratie in vieren.

Het empirisch deel van deze studie bestaat uit 80 herhalingsinterviews met respondenten, die in de periode eind 2009 tot begin 2011 ook al zijn geïnterviewd. De herhalingsinterviews werden uitgevoerd in 2013, dus twee tot drie jaar na het aanvankelijke interview. Deze longitudinale opzet van het huidige onderzoek maakt het mogelijk om na te gaan of zich veranderingen voordoen in de migratiepatronen van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten. Het eerdere onderzoek laat zien dat migratie uit Midden- en Oost-Europa divers is en in vier ideaaltypische patronen uiteenvalt. De centrale vraag luidt of er sprake is van veranderende migratiepatronen en bijbehorende patronen van sociaaleconomische en sociaal-culturele integratie.

bekijk rapport

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Conceptueel raamwerk
3. Methodologie van de pilotstudie
4. Migratiepatronen in dynamisch perspectief
5. Conclusies en aanbevelingen
Bibliografie

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid