Mindmap en werkwijzer arbeidsmigranten in gemeente BZK

Aan de hand van deze werkwijzer doorloopt u de verschillende aspecten van huisvesting, waarmee u als gemeente te maken kunt krijgen (zoals bouw- en woningtoezicht, het stimuleren van goede huisvesting en het handhaven van de openbare orde).

download dit artikel

In een aantal stappen kunt u nagaan welke maatregelen u kunt nemen en hoe u samen met andere betrokken partijen zoals werkgevers en woningcorporaties naar oplossingen kunt zoeken. U kunt deze werkwijzer ook raadplegen voor zaken als de rechtspositie van arbeidsmigranten en inburgering. Welke doelen stelt u als gemeente en hoe actief kan uw rol bij het bereiken van deze doelen zijn? In deze werkwijzer kunt u stap voor stap nagaan waar u rekening mee moet houden en controleren of u niets vergeten bent.

Inhoud van dit document:

  1. Vertrekpunt van lokaal beleid
  2. De rol van de gemeente
  3. Informatie
  4. Handhaving
  5. Ruimte voor huisvesting
  6. Communicatie
  7. Integratie

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: