Minicongres verplaatsbare woningen: groeiende belangstelling, toegenomen aanbod, nieuwe vragen

Zo'n jaar geleden bezochten 20 deelnemers een bijeenkomst over verplaatsbare woningen. Op 4 oktober jl. waren dat er maar liefst 120. Vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, particuliere huisvesters en aanbieders van verplaatsbare woningen gingen in Amersfoort met elkaar in gesprek over kansen, ervaringen, hobbels en nieuwe producten.

foto-thijs-luijkxdownload presentaties van Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen), Bas Sieverink (Wonen Limburg), Frenk Wiersma (ministerie van BZK) en Dienke Slatman (Accolade)

Wim Reedijk( Expertisecentrum Flexwonen) benadrukte de kansen die verplaatsbare woningen bieden voor de 1 tot 1,5 miljoen flexwoners, die nu niet of nauwelijks bediend worden. ‘Er moet meer aandacht komen om woningen snel te kunnen aanpassen aan de veranderende vraag. En met verplaatsbare woningen kunnen de kansen op tijdelijk beschikbare locaties beter worden benut. En nu als het even kan nog ‘off grid’.

Bas Sievers (directeur Ontwikkeling en Vastgoed Wonen Limburg) ging verder in op het begrip off grid. ‘Wij willen graag aansluitloze woningen. Dat is pas echt flexibel en de techniek is er al’. Wonen Limburg wil na haar eerste goede ervaringen met verplaatsbare woningen bij het project de Irenehof in Panningen verder opschalen. ‘Door de sterk veranderde woningvraag moeten we het niet meer hebben van de eengezinswoningen’. Tegelijk zoekt Wonen Limburg ook antwoorden op nieuwe vragen. ‘In hoeverre is bijvoorbeeld het woningwaarderingstelsel van toepassing? En met welk Bouwbesluit moeten we rekening houden na een verplaatsing?’

foto-fenk-wiersmaFrenk Wiersma (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) beloofde een deel van het neergelegde huiswerk mee te nemen. Wiersma ging met name in op de kansen die verplaatsbare woningen bieden voor de huisvesting van vergunninghouders. Hierbij werd specifiek ingegaan op de subsidieregeling huisvesting vergunninghouders, die een interessante onderlegger kan zijn voor een lokaal verplaatsbaar concept.

Na een bespreking van de casus ’24 tijdelijke woningen die Accolade realiseert aan de Stationsweg in Drachten’ door Dienke Slatman van genoemde woningcorporatie, sloot dagvoorzitter Thijs Luijkx (Watkostdebouwvaneenhuurwoning) de bijeenkomst af. Hij nodigde de deelnemers uit om op een informatiemarkt  kennis te maken met enkele aanbieders van verplaatsbare concepten te weten NEZZT,  De Groot Vroomshoop Bouwsystemen, Neptunus Structures en Heijmans One.

Het minicongres werd georganiseerd door Watkostdebouwvaneenhuurwoning in samenwerking met het Expertisecentrum Flexwonen.

Zie voor een overzicht van aanbieders van verplaatsbare woningen www.unitbank.nl

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen