Minister Asscher informeert Tweede Kamer

Minister Asscher van SZW informeerde deze week de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen om EU-arbeidsmigratie in goede banen te leiden en over de uitkomsten van de bestuurlijke top EU-arbeidsmigratie op 9 september jl.

Hij deed dat mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister voor Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Hierbij treft u:

De brief aan de Tweede Kamer

De notitie “Voortgang maatregelen EU-arbeidsmigratie” 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid