Minister De Jonge presenteert maatregelen voor verdere versnelling bouw flexwoningen en vastgoedtransformatie

Met bouwopdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf en woningcorporaties, het beschikbaar stellen van gronden en gebouwen, garantieregelingen en realisatieovereenkomsten geeft Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, een nieuwe stimulans aan de versnelling van de bouw van flexwoningen en vastgoedtransformatie.

De maatregelen komen bovenop de reeds bestaande inzet van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting en de eerder overeengekomen Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen van € 100 miljoen. Het doel is om mensen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk onderdak te bieden, zonder langdurige verdringing binnen de voorraad sociale huurwoningen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Huisvesting zoeken, Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen