Minister informeert Tweede Kamer over voortgang flexwonen

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de stand van zaken met het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Ook kondigde hij een aantal nieuwe maatregelen aan waaronder de opening van het loket voor de financiële herplaatsingsgarantie.

De minister heeft tijdens een werkbezoek aan Delft nogmaals aandacht gevraagd voor de urgentie van de versnelling van de realisatie van verplaatsbare woningen. De woningnood wordt de komende jaren niet kleiner. Het realiseren van flexwoningen is een van de snelste manieren om de impasse te doorbreken. Daarbij worden ook tijdelijke locaties benut die niet in aanmerking komen voor reguliere woningbouw. De woningen zijn voor alle woningzoekenden maar worden vooral ingezet voor mensen die met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben. De woningen zijn zeer gewild. Projecten door heel het land kunnen rekenen op honderden, soms duizenden, inschrijvingen. Het realiseren van flexwoningen is relatief nieuw en daardoor niet altijd eenvoudig. Het Rijk heeft dan ook tal van ondersteunende maatregelen genomen om gemeenten, woningcorporaties en investeerders te ondersteunen en risico’s af te dekken.

Zie ook:

Datum:
Dossier:
Aan de slag met flexwonen, Huisvesting zoeken, Versnelling woningbouw, Woonvormen bij flexwonen
Onderwerp:
Beleid, Doelgroepen flexwonen, Facts en figures