Minister reikt keurmerk huisvesting arbeidsmigranten uit

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst reikte donderdag 12 december de eerste keurmerken uit voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dit nieuwe keurmerk, ondergebracht in de Stichting Normering Flexwonen, maakt voor gemeenten, werkgevers, werknemers,buurtbewoners en andere betrokkenen zichtbaar dat huisvesting van arbeidsmigranten in orde is.

Minister_reikt_keurmerkenhuisvesting_arbeidsmigranten_uitjpg

Begin dit jaar hebben sociale partners in de vleesverwerkende industrie, de land- en tuinbouw en de uitzendbranche gezamenlijk het nieuwe huisvestingskeurmerk opgericht. Hiermee willen de initiatiefnemers – ABU, NBBU, VIA, PPE/PVV, LTO, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, LBV en De Unie- het aanbod en het gebruik van uitsluitend goede kwaliteit huisvesting voor werknemers uit het buitenland bevorderen. Vanaf augustus dit jaar konden bedrijven zich bij SNF aanmelden voor het keurmerk. 50 bedrijven hebben dat inmiddels gedaan.

In Nederland werken jaarlijks circa 300.000 arbeidsmigranten. Werkgevers organiseren vaak huisvesting voor hun buitenlandse werknemers, maar steeds vaker schakelen zij onafhankelijke private huisvesters in die zorgen voor het tijdelijk onderdak voor de werknemers.

Onafhankelijke verhuurders

In het verleden stond de certificering van de huisvesting alleen open voor uitzendbureaus. Met het nieuwe certificaat kunnen alle werkgevers en particuliere huisvestingsondernemingen aantonen dat hun huisvesting op orde is. Dit maakt het makkelijker voor werkgevers om de behuizing te organiseren bij externe gespecialiseerde partijen. Zeker wanneer de CAO in de sector voorschrijft dat aan de landelijke huisvestingsnorm voor arbeidsmigranten moet worden voldaan.

Normen

Huisvestingslocaties van de keurmerkhouders worden jaarlijks fysiek gecontroleerd op leefruimte, brandveiligheid, administratie en beheer, hygiëne, een minimum aantal sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. Voldoet de huisvesting niet, dan wordt de verhuurder uit het register van SNF geschreven. De huisvestingsnormen van het SNF-certificaat zijn vastgelegd in de nationale verklaring ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten’. Deze verklaring is in 2012 ondertekend door de initiatiefnemers van het nieuwe keurmerk tezamen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de koepel van woningcorporaties, Aedes.

Positief

Minister Blok reikte de eerste keurmerken uit aan de uitzendbureaus Aldiver, Bikkel, Hobij, Sherpa Force, SUIT, Synergie, Technicall en de huisvestingsbureaus Work&Stay en RIEFF. De minister toonde zich bij de uitreiking positief over het nieuwe keurmerk: “Het is goed dat arbeidsmarktpartijen deze handschoen zelf oppakken en zorgen voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten”.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering