Minister van Veldhoven: bewoners vakatieparken mogen niet op straat belanden

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen roept gemeenten en veiligheidsregio's op om bewoners van vakantieparken niet op straat te laten belanden tijdens de coronacrisis. De minister vraagt nu niet te handhaven op permanente bewoning van vakantieparken tenzij er sprake is van een onveilige situatie of criminaliteit. Daarnaast mag een eventuele sluiting van vakantieparken geen gevolgen hebben voor bewoners.

Minister van Veldhoven; “Ik vraag gemeenten om met de menselijke maat te handhaven als het gaat om de permanente bewoning van een vakantiewoning zonder dat daar een vergunning voor is en vooral te zoeken naar maatwerkoplossingen. Dat gebeurt gelukkig al vaak, maar zeker nu ten tijde van de coronacrisis vraag ik daar extra aandacht voor. Mensen moeten niet op straat belanden in een tijd dat het extra moeilijk is om een andere woning te vinden.”

Eenvoudiger permanente bewoning toestaan

Om het voor gemeenten eenvoudiger te maken om permanente bewoning van een recreatiewoning toe te staan wordt naast de reeds bestaande persoonsgebonden omgevingsvergunning ook een objectgebonden vergunning mogelijk gemaakt. Daardoor kunnen gemeenten ook toestaan dat in een specifieke recreatiewoning altijd mensen mogen wonen. Hiervoor wordt een wijziging van het besluit omgevingsrecht doorgevoerd. Wat de beste optie is voor een specifiek vakantiepark blijft een lokale keuze.

Minister van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het vraagstuk van permanente bewoning van vakantieparken en verzoekt de VNG om samen  gemeenten op te roepen om altijd integraal naar de problematiek op vakantieparken te kijken en te zoeken naar maatwerkoplossingen voor bewoners.

Download hier:

Kamerbrief over wonen op vakantieparken

Brief aan de VNG over vakantieparken

Datum:
Dossier:
Woonvormen bij flexwonen
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Doelgroepen flexwonen, Handhaving