Minstens 80 bedden voor arbeidsmigranten Bergeijk in de pijplijn

Gemeente Bergeijk heeft zestien verzoeken voor de huisvesting van arbeidsmigranten getoetst. Daarvan voldoen er drie, goed voor in totaal 80 bedden.

Zes initiatieven, met in totaal circa 250 bedden, voldoen nog niet direct, maar zijn kansrijk als de indiener het verzoek aanpast. Zeven verzoeken (circa 300 bedden) zijn niet kansrijk. In maart heeft de gemeenteraad nieuwe richtlijnen vastgesteld. Voor locaties gelden eisen op het vlak van onder andere ruimtelijke inpassing, afstand tot andere initiatieven en parkeerbehoefte.  Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie