Modelovereenkomsten tijdelijke verhuur beschikbaar

Aedes en Platform31 ontwikkelden samen met VBTM Advocaten zes modelovereenkomsten die woningcorporaties kunnen gebruiken bij tijdelijke verhuur aan diverse doelgroepen. De modellen zijn hieronder te downloaden. Op 18 augustus organiseerde Platform31 en Aedes een masterclass tijdelijke verhuur. ‘Dit is een revolutie in het huurrecht’, zei Georgie Geurts van VBTM Advocaten.

Een overzicht van de contracten:

  1. Jongerencontract
  2. Tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woningen voor maxinaal twee jaar
  3. Tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen voor maxinaal vijf jaar (voor bijvoorbeeld vergunninghouders)
  4. Huurovereenkomst voor grote gezinnen
  5. Huurovereenkomst voor promovendi
  6. Huurovereenkomst voor de tijdelijke verhuur van te koop staande huurwoningen

De Eerste Kamer nam in april de Wet Doorstroming Huurmarkt aan. Daarin is onder andere geregeld dat woningcorporaties vanaf 1 juli 2016 tijdelijke huurcontracten mogen gebruiken. Corporaties mogen deze contracten aanbieden aan verschillende doelgroepen. Lees verder

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Wetten en regels