Mogen arbeidsmigranten gehuisvest worden als de bestemming ‘wonen’ en ‘kamergewijze bewoning’ is?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”)  beantwoordt in een recente uitspraak  de vraag of arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden als de bestemming ‘wonen’ en ‘kamergewijze’ bewoning’ geldt. Ook gaat de Afdeling in op het verschil tussen logies en wonen.

De Stichting Mitros (hierna: “de Stichting”) wil een voormalig woonzorgcomplex met ongeveer 100 kamers verbouwen voor studentenhuisvesting. De benodigde vergunning hiervoor is bij besluit van 20 januari 2015 aan de Stichting verleend. Vervolgens is er een huurovereenkomst gesloten met de Stichting die delen van het complex onderverhuurt aan diverse partijen waaronder arbeidsmigranten. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Wetten en regels