Monitor Rotterdam Midden- en Oost-Europeanen 2010

Deze monitor geeft de stand van zaken ten aanzien van de maatregelen zoals deze zijn aangekondigd in de maatregelentabel EU-arbeidsmigranten uit de brief van het kabinet van 14 april 2011 aan de Tweede Kamer.

download dit artikel

Inhoud van dit document: 

  1. Inleiding
  2. Maatregelen bij binnenkomst in Nederland: voorlichting en registratie
  3. Maatregelen bij werk: aanpak misstanden en (dubbele) uitbuiting in arbeid en huisvesting
  4. Sociale voorzieningen: uitkeringen, maatschappelijke opvang en medische zorg
  5. Huisvesting (preventief aanbod vergroten en curatieve afspraken met welwillende uitzendbureaus)
  6. Taal, Inburgering & Onderwijs
  7. Overige monitoring
Datum:
Dossier:
Onderwerp: