Na jaren van rust moeten gemeenten opeens duizenden statushouders onderbrengen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de achterstanden van duizenden asielaanvragen aan het wegwerken. Door een personeelstekort bleven er jarenlang dossiers liggen, waardoor asielzoekerscentra inmiddels overvol zitten.

Met een overspannen woningmarkt is het lastig om duizenden statushouders huisvesting te bieden. Verschillende gemeenten zeggen over niet voldoende woonruimte te beschikken.

Volgens Vluchtelingenwerk moet worden gezocht naar “creatieve oplossingen”. Van der Linden denkt onder meer aan containerwoningen, leegstaande kantoorpanden of oude schoolgebouwen die geschikt worden gemaakt voor bewoning door asielzoekers. Dat is ook waar Wim Reedijk, van Expertisecentrum Flexwonen, de oplossing ziet. “Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft hier 50 miljoen euro voor vrijgemaakt. Het is nu aan gemeenten om hier waar nodig gebruik van te maken.”

Flexwoningen kunnen er volgens Reedijk binnen een half jaar staan “als een gemeente de schouders eronder zet”. Dat gebeurde onlangs in Den Bosch, zegt hij. “Anders kan het ook twee jaar duren.” Hij denkt dat gemeenten nu aan de slag moeten om met de omgeving in gesprek te gaan. “Daar zit vaak de belemmering. Mensen willen het niet in hun achtertuin. Daarom is het nu de taak van de gemeenten om druk op de ketel te zetten. Een voordeel is dat dit tijdelijk is. Er wordt nu bij de IND een grote golf aanvragen weggewerkt. Daarna is het voorlopig klaar.” Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Vluchtelingen