Erfdelen

Terwijl we al jaren horen dat het slecht gaat met het platteland en woorden als leegloop en krimp ons om de oren vliegen, blijkt dat velen serieuze belangstelling hebben om er te wonen.

Sociaal, duurzaam, kleinschalig en goed voor het platteland

Een toenemend aantal medelanders bedenkt eigen oplossingen voor wonen en werken. We zien de ontwikkeling dat ze kleinere huizen willen en de behoefte hebben om samen te wonen en elkaar te helpen. Vanzelfsprekend denken we ook aan de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken.

Daarnaast signaleren we dat in Nederland per dag vijf boeren stoppen met hun bedrijf. De verwachting is dat dit aantal nog zal groeien de komende jaren en dat het per erf om steeds grotere gebouw volumes gaat. Recent werd bekend dat in Brabant naar verwachting in drie jaar tijd 1/3 van alle boeren stopt! In Overijssel zullen dit decennium 2000 boeren stoppen en de helft van hen zal het erf verlaten. We denken derhalve dat Erfdelen ook voor veel erfeigenaren een interessante oplossing kan zijn, zowel financieel als sociaal.

We verwachten met ons concept een mooie bijdrage te leveren aan de vitaliteit en het goede leven op het platteland. Uit alle positieve reacties die we tot nu toe uit het hele land kregen, maken we op dat velen op dezelfde lijn zitten. Uit onze enquête blijkt dat bijna de helft van de respondenten alleenstaande is en 3/4 vijftig plus maar dat er ook veel jongeren en gezinnen reageren.

Op de website www.erfdelen.nl vind u alle informatie over dit initiatief, zoals nieuwsbrieven, regionale bijeenkomsten, etc.

 


ContactgegevensPieter Parmentier
initiatiefnemer
0641741464
 

Eigen bedrijfsprofiel

Dit bedrijfsprofiel is tot stand gekomen in samenwerking met Flexwonen.nl. wilt u meer informatie over de bedrijfsprofielen, neem dan contact met ons op.