Keurmerk Leegstandbeheer

Het doel van het Keurmerk Leegstandbeheer is om de kwaliteit van leegstandbeheer in Nederland te verbeteren. Dit is hard nodig om huurders én verhuurders te beschermen.

Leegstandbeheerders die betrouwbaar, transparant en veilig te werk gaan komen in aanmerking voor het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB).Zo weten de eigenaren én gebruikers van leegstaande panden dat ze met een betrouwbare partij te maken hebben, die zich houdt aan de rechten en plichten die bij goed leegstandbeheer horen.

Onafhankelijke stichting

Het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) is ondergebracht bij een onafhankelijke stichting. Die stelt de normen vast waar beheerders zich aan moeten houden. Ook geeft de stichting keurmerken uit, beheert zij het register en controleert zij regelmatig of beheerders de gestelde normen goed naleven. Deze controles (inspecties) worden uitgevoerd door een externe, door de Raad van Accreditatie erkende organisatie.


Contactgegevens

Postbus 282
5280 AG   Boxtel
info@keurmerkleegstandbeheer.nl