NBBU Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

De NBBU is invloedrijk op de (flexibele) arbeidsmarkt, geeft vorm aan vernieuwingen in de flexbranche, vertegenwoordigt, faciliteert en adviseert zijn leden, waarborgt kwaliteit en versterkt het ondernemerschap van de leden.

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden zij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. En dan is er het SNF-keurmerk (normering flexwonen). Leden die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten dienen ook dit keurmerk te behalen. De NBBU maakt een sterke groei door van 360 leden in 2006 tot bijna 1.200 leden nu. Daarmee vertegenwoordigt de NBBU meer dan een kwart van de uitzendbranche

Zie onderstaande informatie op de website van de NBBU:


Contactgegevens

de heer Cor de Koeijer
033-4760214
De Brand 20
3823 LJ   Amersfoort
info@nbbu.nl