Netwerk Conceptueel Bouwen

Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) biedt diverse tools en diensten aan met het doel conceptueel bouwen te bevorderen en duurzaam en betaalbaar wonen weer haalbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen.

Om dat voor elkaar te krijgen, moet het bouwproces meer gestandaardiseerd worden en is samenwerking tussen opdrachtgever en aanbieder essentieel. Want bouwen moet betaalbaar blijven. Alleen dan kan de woningcorporatie opdracht verstrekken, de bouwer bouwen en de woningzoekende weer op tijd een fijn dak boven zijn/haar hoofd krijgen. 

Het netwerk zet zich actief in om de kennis en vaardigheden over conceptueel bouwen onder alle betrokken partijen uit de woningbouwmarkt te vergroten en moedigt hen aan samen te werken.

Binnen het Netwerk Conceptueel Bouwen treft u de koplopers (zowel opdrachtgevende als aanbiedende kant) binnen de nieuwbouwmarkt aan. Hier wordt gewerkt aan een bouwkolom op basis moderne productie technieken en management principes.


Het NCB heeft diverse tools die kunnen helpen bij keuzes in het bouwproces

De Woonstandaard is een middel dat door afnemers, conceptaanbieders en de toeleverende industrie in Nederland gebruikt wordt om vraag en aanbod van bouwconcepten op elkaar af te stemmen. Dat gebeurt door middel van Product Markt Combinaties, die een combinatie vormen van woningtype en huurklasse.

Op de conceptenboulevard worden alle woningconcepten gepresenteerd en vergeleken.Zij zijn daar ingedeed naar de pmc’s van de Woonstandaard

De Toolbox bevat een processchema voor het inkoopproces van conceptuele woningen, waarmee een opdrachtgever grip houdt op het gewenste resultaat.

Contactgegevens

Postbus 295
5670 AG   Nuenen
info@netwerkconceptueelbouwen.nl

Eigen bedrijfsprofiel

Dit bedrijfsprofiel is tot stand gekomen in samenwerking met Flexwonen.nl. wilt u meer informatie over de bedrijfsprofielen, neem dan contact met ons op.