Steenvlinder – Zelfbouw voor iedereen

Zelfbouw toepassen in zowel leegkomende gebouwen als op kavels is de ultieme manier om aan (her)ontwikkeling te doen. Zodanig dat mensen in staat zijn zelf hun woning te bouwen. Vrijstaande woningen in het dure segment lukt meestal wel, maar geschakeld, gestapeld of in een bestaand gebouw is vaak lastiger.

 

Zelfbouw voor iedereen

Steenvlinder wil zelfbouw mogelijk maken voor iedereen: het geeft nieuw elan aan een wijk, het zorgt voor kansen voor actieve burgers, het staat voor organische groei en is bovendien maximaal duurzaam! Zelfbouw is te realiseren op basis van een marktconforme prijs en duurt niet langer dan seriematige bouw. De start van het traject tot het slaan van de eerste paal duurt gemiddeld 2 jaar (kluswoningen gaan een half jaar sneller).

 

Kluswoningen voor eigen inwoners én nieuwkomers

Steenvlinder biedt kluswoningen in één appartementencomplex aan voor ‘gewone’ Nederlanders èn voor migranten met een tijdelijke verblijfsvergunning (zgn. vergunninghouders). Iedereen kan dan zelf een appartement naar eigen wensen bouwen. In een oud gebouw, zoals een lege school, maakt Steenvlinder kluseenheden. De Nederlanders regelen zelf een hypotheek voor hun kluseenheid. Het is dan gelijk hun eigendom. De appartementen van de vergunninghouders worden via Steenvlinder gefinancierd met een particulier fonds. En ze moeten er ook zelf geld in investeren! Een oude school wordt dan een woongebouw met eigen inwoners en nieuwkomers  samen.

 

Prins Willem-Alexanderschool, ’s-Gravenzande

In de voormalig Prins Willem-Alexanderschool gaat Steenvlinder kluswoningen realiseren. In totaal komen er 17 kluseenheden beschikbaar tussen € 42.000 en € 159.000. Kijk hier voor meer informatie of aanmelden als koper > lees verder

 

Voordelen zelfbouw

  • Sluit maximaal aan bij de historie van de locatie
  • Geeft ruimte aan creativiteit en ondernemerschap van burgers
  • Goed voor de wijkeconomie
  • Duurzaam, maatschappelijk verantwoord en organisch
  • Vergroot de betrokkenheid van de buurt
  • Genereert ‘nieuw geld’
  • Ontwikkelingen die anders stilstaan, starten nu wel
  • Participatie van omwonenden in ontwerpfase

Contactgegevens

Steenvlinder B.V.
070 444 98 94
Juliana van Stolberglaan 148
2595 CL   Den Haag