Stichting Samen Onze Solidariteit (SOS)

Stichting Samen Onze Solidariteit (SOS) heeft als doel, hulp te bieden aan (arbeids) migranten uit Midden- en Oost-Europese landen van de EU (MOE-landen), op het gebied van werk, wonen en sociaal-maatschappelijk in Nederland. Deze hulp dient in de breedste zin des woord opgevat te worden.

De hulp die Stichting SOS biedt is pragmatisch en snel. Dit kenmerkt zich ook in ons logo. De hand symboliseert de hand die een drenkeling automatisch naar boven brengt op het moment dat hij of zij aan het verdrinken is. Het hart in de hand symboliseert de hartstocht die Stichting SOS heeft om mensen te helpen.

Naar website stichting SOS>


Contactgegevens

Zevenwoudenlaan 163
2548 NS   Den Haag
info@samenonzesolidariteit.com