Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Het tekort aan woningen voor tijdelijke huisvesting is groot. De urgentie om een oplossing te vinden neemt toe. Om de noodzakelijke versnelling te ondersteunen is eind mei 2022 de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting ingesteld, door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De Taskforce ondersteunt gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere woningmarktpartijen bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting voor bepaalde doelgroepen die met spoed woonruimte nodig hebben. De tijdelijke huisvesting kan gerealiseerd worden door de bouw van nieuwe tijdelijke woningen (flexwoningen) of door transformatie van bestaande locaties.

De uitvoeringsorganisatie van de taskforce kan ondersteuning bieden bij de realisatie van flexwoningen of een transformatieproject. Bijvoorbeeld bij juridische procedures of het rondkrijgen van de business case. In de Toolbox kun je handige informatie vinden over alle fases van de ontwikkeling van tijdelijke huisvesting.