Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Zie onderstaande informatie op de website van de VNG:

De VNG kent ook het OTAV (OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders) dat is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid voor asielzoekers en vergunninghouders. OTAV publiceert handreikingen en veelgestelde vragen, houdt u op de hoogte van de regelgeving en biedt ondersteuning op maat via regionale accountmanagers en experts. Lees meer over OTAV en contactgegevens


Contactgegevens

Jeroen de Leede
dossierhouder huisvesting arbeidsmigranten
070-373 8393
Nassaulaan 12
2514 JS   Den Haag
informatiecentrum@vng.nl