Vereniging van Nederlandse Gemeenten


Zie onderstaande informatie op de website van de VNG:

De VNG kent ook het OTAV (OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders) dat is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid voor asielzoekers en vergunninghouders. OTAV publiceert handreikingen en veelgestelde vragen, houdt u op de hoogte van de regelgeving en biedt ondersteuning op maat via regionale accountmanagers en experts. Lees meer over OTAV en contactgegevens


Contactgegevens

Jeroen de Leede
dossierhouder huisvesting arbeidsmigranten
070-373 8393

Adres

Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
informatiecentrum@vng.nl