Nieuw Bouwbesluit per 1 april

Meer eenvoud, minder voorschriften en uniformiteit. Dat zijn de grote voordelen van het nieuwe Bouwbesluit, dat op 1 april 2012 in werking is getreden. De belangrijkste veranderingen op een rij.

Wat is het Bouwbesluit?
Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen er onder. Het Bouwbesluit wordt als zeer complex ervaren door de grote hoeveelheid bouwregels en de relatie tussen deze regels. De juridische schrijfwijze maakt het lezen ervan lastig. Het nieuwe Bouwbesluit vervangt de huidige versie uit 2003, het Gebruiksbesluit én een deel van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels en gemeentelijke bouwverordeningen. Het nieuwe bouwbesluit moet de bouwregelgeving minder complex maken. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EFA-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: