Nieuw in Nederland, Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen, SCP 2013

We kijken in deze studie hoe Polen en Bulgaren er op verschillende terreinen voor staan, bijvoorbeeld op de Nederlandse arbeidsmarkt, en in hoeverre ze hun toekomst al dan niet in Nederland zien.

download rapport>

Inhoud

Voorwoord
Samenvatting en conclusies
1 Polen en Bulgaren in Nederland
2 Demografische ontwikkelingen
3 Opleidingsniveau en beheersing van de Nederlandse taal
4 Arbeidsmarktsituatie voor en na migratie
5 Sociale contacten, geloof en culturele opvattingen
6 Verblijfsperspectief
Summary and conclusions

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Taal en participatie