Nieuw keurmerk voor huisvesting arbeidsmigranten

De sociale partners in de uitzendbranche, de land- en tuinbouw en vleesverwerkende industrie hebben gezamenlijk een keurmerk opgericht voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Met dit nieuwe keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) willen de initiatiefnemers - ABU, NBBU, VIA, PPE/PVV, LTO, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, de Unie en de LBV- het aanbod en het gebruik van uitsluitend goede kwaliteit huisvesting voor werknemers uit het buitenland bevorderen.

In Nederland werken jaarlijks circa 300.000 arbeidsmigranten. Naar schatting de helft van hen vindt werk via een uitzendbureau. Bedrijven en uitzendorganisaties regelen huisvesting voor hun werknemers maar steeds vaker schakelen zij onafhankelijke huisvesters in die zorgen voor het onderdak voor de buitenlandse werknemers.

Het nieuwe SNF-certificaat geeft de betrokken partijen – gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners – de garantie dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is. Huisvestingslocaties van de keurmerkhouders worden jaarlijks door de Stichting Normering Flexwonen fysiek gecontroleerd op leefruimte, brandveiligheid, administratie en beheer, hygiëne, een minimum aantal sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. Voldoet de huisvesting niet, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van SNF geschreven.

De normen die gelden voor het SNF-certificaat zijn of worden ook vastgelegd in de CAO’s of gelden als lidmaatschapseisen van de aangesloten sectoren. De opname van de normen in de CAO’s of als eis voor lidmaatschap vergroot het dwingende karakter van de huisvestingsregels.

In de uitzendbranche werd de huisvesting al actief gecontroleerd. Met de oprichting van het nieuwe keurmerk kunnen ook ondernemingen uit andere branches gecontroleerd worden op de huisvesting voor arbeidsmigranten. Ook kunnen de onafhankelijke verhuurders worden gecontroleerd op de huisvestingsnormen van SNF. Op deze manier wordt het mogelijk voor werkgevers om de huisvesting van arbeidsmigranten beter uit te besteden en tegelijkertijd te blijven voldoen aan de huisvestingsnormen.

De huisvestingsnormen van het SNF-certificaat zijn vastgelegd in de nationale verklaring ‘huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten’. Deze verklaring is in 2012 ondertekend door de initiatiefnemers van het nieuwe keurmerk tezamen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de koepel van  woningbouwcorporaties, Aedes.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering