Nieuwbrief 6 Belang van arbeidsmigranten, 26 november 2012

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

dowload nieuwsbrief

– Onderzoek gemeente Leudal: “Arbeidsmigrant heeft behoefte aan integratie”
Huisvesting arbeidsmigranten bij Kesselse fruitteler noopt tot ingrijpen
– Meldpunt wonen-werken-leven arbeidsmigranten in Peel en Maas
– Gemeente Horst aan de Maas: Huisvesting voor arbeidmigranten goed geregeld!
– Gemeente Peel en Maas: Bezoek huisvestingslocatie bij de boer
– Onderzoek naar gemeentelijke maatregelen betreffende Poolse migranten
– Informatiebijeenkomsten voor ondernemers zeer interessant
– Gemeente Peel en Maas: Onderzoek woonwensen arbeidsmigranten

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: