Nieu­we col­le­ge van Lim­burg pakt door met aan­pak voor ar­beids­mi­gran­ten

Provincie Limburg, gemeenten en Ondernemend Limburg (LLTB, LWV en MKB-Limburg) hebben in februari 2019 de intentie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan een Limburgse aanpak voor arbeidsmigranten. De Kwartiermaker Arbeidsmigranten Harry van de Loo die de Provincie, mede namens de gemeenten en Ondernemend Limburg, heeft aangesteld, heeft hiervoor een plan van aanpak opgeleverd.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten onderkent in haar programma de huidige noodzaak van arbeidsmigranten voor de Limburgse economie. Benadrukt wordt dat dit niet ten koste moet gaan van werkgelegenheid voor inwoners. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid