Nieuwe joblodge Bergen op Zoom opgeleverd

Op 20 oktober hebben gemeente, eigenaar en exploitant een beheerovereenkomst voor de job-lodge Parallelweg 54 ondertekend. 

joblodge-parallelweg-54

Wethouder Patrick van der Velden, eigenaar Luc de Nijs en exploitant Silvie Eikemans hebben hierin de gemaakte afspraken vastgelegd. De afspraken hebben betrekking op een goed beheer en eigen toezicht. Zo draagt de exploitant zorg voor het opstellen van huisregels, communicatie met de omgeving, registratie van bewoners, afdracht van toeristenbelasting en adequaat toezicht.

De job-lodge is een door de gemeente Bergen op Zoom bedachte nieuwe huisvestingsvorm voor arbeidsmigranten. Het biedt een structurele oplossing voor de huisvesting van groepen tijdelijke arbeidsmigranten. De pas opgeleverde job-lodge huisvest 48 arbeidsmigranten. De arbeidsmigranten verblijven er tijdelijk. Hun verblijf varieert van enkele maanden tot enkele jaren. Ze zijn werkzaam in onze gemeente of regio.

Een job-lodge is kleinschalig en gevestigd in de bebouwde kom en ligt aan een wijk- of buurtontsluitingsweg. De accommodatie biedt kwalitatief goede huisvesting aan de tijdelijke arbeidsmigranten. De accommodatie beschikt over éénpersoonskamers, een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte t.b.v. dagverblijf en ontspanning en een eigen parkeerterrein. Naast het bieden van adequate huisvesting beoogt het college van burgemeester en wethouders hiermee overlast in woonwijken en op recreatieterreinen terug te dringen.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie