Nieuwsbrief 1 ‘Huisvesting van arbeidsmigranten’, LTO, april 2013

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

bekijk nieuwsbrief

 -LTO bundelt kennis en informatie over huisvesting van arbeidsmigranten
-Nieuw keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten
-Verantwoording samen dragen
-Dubbele afhankelijkheid en verkeerde voorbeelden
-Wat zijn de verplichtingen van een werkgever?
-Goede uitzenbureaus

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie