Nieuwsbrief 13 Belang van arbeidsmigranten, maart 2016

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

download nieuwsbrief

  • Huisvesting EU-arbeidsmigranten: Hoe staat de regio er voor?
  • Poolse werknemers vinden hun weg naar Nederlandse taal
  • “Geen volkslied tijdens een barbecue”
  • Laatste stand van zaken Module Huisvesting
  • Poolse variant van Serious Request
  • Koempelproject positief voorbeeld
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie