Nieuwsbrief 2 Belang arbeidsmigranten uitgave, 3 februari 2012

De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray hebben het initiatief genomen de problematiek rondom deze arbeidsmigranten op te pakken.

download deze nieuwsbrief

Door het onderwerp samen op te pakken kan kennis gedeeld worden en is het mogelijk om een gezamenlijke visie richting provincie en rijk uit te dragen.

In deze editie onder meer:

  • Kerkeböske 3 op 2 maart 2012
  • De 8 modules nader toegelicht…
  • Grensoverschrijdend en proactief
  • Klankbordgroep Arbeidsmigranten
  • Poolse arbeider levert Nederland miljarden op

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: