Nieuwsbrief 2 ‘Huisvesting van arbeidsmigranten’, LTO, juni 2013

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

bekijk nieuwsbrief

-Categorie ‘overige’ van huisvestingsnormen verder uitgewerkt
-Discussie over beleid gemeenten om tijdelijke huisvesting mogelijk te maken
-Marktplaats voor huisvesting
-Het gedogen van bestaande situaties en de bed-voor-bedregeling
-De extra kosten van wonen in zowel Polen als Nederland
-Stappenplan tot goede huisvesting
-Brochure

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie