Nieuwsbrief 4 Huisvesting van arbeidsmigranten, LTO, september 2013

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

bekijk nieuwsbrief

– Goede huisvesting van arbeidsmigranten is een must
– Inburgering en taal
– Huisvesting geeft economische impuls in de regio
– Vormen van huisvesting
– Inschrijving in de Gemeentelijke Basis Adminstratie (GBA) –
– Hulp bij goed werkgeverschap
– Glastuinder in het Westland

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie