Nieuwsbrief 5 Belang van arbeidsmigranten 5 aug 2012

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

download nieuwsbrief

– Informatiebijeenkomsten Kamer van Koophandel over arbeidsmigranten
– Actief inschrijvingsbeleid en aandacht voor nachtregister
– Folder in eigen taal voor arbeidsmigranten: Welkom!
– Arbeidsmigranten ontvangen diploma
– Goede huisvesting van arbeidsmigranten speerpunt
– Poolse medaille voor samenwerking

 

 

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: