Nieuwsbrief 5 Huisvesting van arbeidsmigranten, LTO, okt 2013

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

bekijk nieuwsbrief

-nieuws
-wonen en werken in het buitenland
-arbeidsmigranten in veel sectoren actief
-gecertificeerde huisvesting
-hoe lang blijft een arbeidsmigrant in Nederland?
-boomkweker en aspergesteker in Helden

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie