Nieuwsbrief 6 Huisvesting van arbeidsmigranten, LTO, dec 2013

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

  • Integratie
  • Draagvlak voor huisvesting
  • Aanpak ZLTO in de praktijk
  • Huisvesting van arbeidsmigranten als thema op bijeenkomst
  • Aardbeienteler in Etten-Leur

bekijk de nieuwsbrief

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie