Nieuwsbrief 7 Belang van arbeidsmigranten, 25 januari 2013

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

download nieuwsbrief

– Module veiligheid: evaluatie pilot handhaving
– Succesvolle samenwerking met Poolse politie tijdens handhavingspilot
– Kerkeböske 4:Gemeenteraden worden bijgepraat
– Vragen aan de KvK: ”Wat nog sterker ontwikkeld kan worden is daadkracht.”
– Servicepunt in Meterik gaat dicht
– Module Huisvesting: Gezamenlijk beleid huisvesting kortverblijvers
– Veel belangstelling voor het regionale project: Van Straelen tot Oss
– Venray krijgt labourhotel voor 350 arbeidsmigranten
– Nieuwe krant voor Polen in Nederland
– Samenvatting onderzoeksrapport: economische bijdrage tijdelijke arbeidsmigranten
– Woningmarkt in beweging door arbeidsmigranten?

 

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie