Nieuwsbrief 8 ‘Belang van arbeidsmigranten’, 3 juni 2013

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

download nieuwsbrief

-Ook LLTB hecht aan hoge kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten
-Het regionale project onder de loep genomen
-Van kennisuitwisseling naar zoveel mogelijk eenduidigheid in de regio
-Gemeente Venlo laat zich informeren
-Toetsingskader voor huisvestingslocaties
-Woningen voor woonurgenten in Broekhuizenvorst
-Op weg naar een digitaal woonbemiddelingspunt
-Netwerkbijeenkomst ondernemers arbeidsmigranten
-Diverse activiteiten voor de Poolse arbeidsmigrant
-LLTB: “Goed werkgeverschap is een speerpunt”
-Werkbezoek gemeente Drimmelen

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie