Nieuwsbrief 9 Belang van arbeidsmigranten, 9 oktober 2013

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

download nieuwsbrief

-Minister Blok:Komt het goed met de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio’s?
-‘Project Irenehof: Tijdelijke woonaccommodatie voor woonurgente groepen’
-Infobeurs voor Poolse arbeidsmigranten
-Vragen aan Wonen Limburg: ‘Ontwikkelen van extra nieuwe tijdelijke huisvestingsvormen’
-Een goed thuis voor arbeidsmigranten in Grubbenvorst
-Oogstdank-feest LLTB: ‘Zonder Polen geen oogstfeest’
-Laatste stand van zaken: Module Ruimtelijk Fysiek
-Inschrijving GBA: ‘Er ligt nog een mooie uitdaging!’

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie