Nieuwsbrief Huisvesting Arbeidsmigranten land- en tuinbouw editie 3 2016

Met in dit nummer onder meer aandacht voor:

download nieuwsbrief

-In de praktijk: gemeenten moeten zorgen voor heldere regelgeving

-Voorlopige stop op ‘Polenhuizen’ in Tiel-West

-Plan voor 3.000 arbeidsmigranten in Waalwijk

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie