Noord- en Midden-Limburg zetten provinciale strategie arbeidsmigranten voort

Om uitbuiting van arbeidsmigranten, oneerlijke concurrentie tussen werkgevers en verdringing van Limburgse medewerkers op de arbeidsmarkt te voorkomen, gaan vijf gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gezamenlijk toezien op goede huisvesting en arbeidsvoorwaarden van arbeidsmigranten.

Vanuit het Landelijke Stuurgroep Interventieteam (LSI) is samenwerking mogelijk met instanties als de Belastingdienst, Inspectie SZW, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Geheel in lijn met haar strategische koersbepaling, neemt de Provincie Limburg op verzoek de projectcoördinatie voor haar rekening. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.  

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Handhaving