Noord-Holland: wijziging structuurvisie huisvesting tijdelijke arbeidskrachten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben definitief ingestemd met een wijziging van de structuurvisie die de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten bij agrarische bedrijven in het buitengebied mogelijk moet maken.

Eind 2012 stemde het College al in met een concept-wijziging, die de afgelopen weken ter inzage heeft gelegen. Op de concept-wijziging is uiteindelijk slechts van de gemeente Texel nog een zienswijze binnengekomen, met het verzoek de huisvestingsmogelijkheden ook van toepassing te verklaren op tijdelijk personeel bij strandpaviljoens. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie