Noord-Veluwe: arbeidsmigrant ‘verdienmodel’ recreatieondernemer

Om het probleem van de huisvesting van arbeidsmigranten aan te pakken willen de regiogemeenten Noord Veluwe een vrijwillige regeling voor recreatieondernemers gaan invoeren die lijkt op de 'ruimte voor ruimte', vergelijkbaar met de regeling waarmee veehouders in het verleden zijn gesaneerd door hen woningbouw toe te staan in ruil voor het slopen van stallen.

De grondopbrengsten werden ingezet voor het afwaarderen van het bedrijfsvastgoed en mede door fikse subsidies van de provincie Gelderland zorgde deze regeling voor zeer riante pensioenen voor de boeren. De regeling was een enorm succes, maar kostte zoveel geld (van de belastingbetaler) en zorgde voor enorme verstening (dorp in dorp), zodat de regeling weer werd afgeschaft.  Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron. 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid