Noordwijkerhout: bezwaar tegen plannen huisvesting arbeidsmigranten

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen op 2 december gaf wethouder Knapp bij de mededelingen aan dat de gemeente bezig is, in het kader van de handhaving, om uitvoering te geven aan de ontruiming van het motel op vakantiepark Sollasi.

De gemeente is daarom voornemens om medewerking te verlenen aan een tijdelijke vergunning, om het terrein van de voormalige afvalwaterzuivering aan de Schippersvaartweg in te gaan richten als huisvesting van arbeidsmigranten van en door een Noordwijkerhouts uitzendbureau. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron. 


| Deel dit artikel  

Dossiers: Arbeidsmigranten, Draagvlak en communicatie, Regio Holland Rijnland,